Microprocessor cursus(Arduino)

De bedoeling van deze cursus is de interesse te wekken voor microprocessoren. Een microprocessor kun je voor velerlei doeleinden gebruiken. of het nu is om je aquarium aan te sturen, of je treinbaan te automatiseren. Als je deze cursus hebt gevolgd hebt, naast wat noodzakelijke theorie, Ben je instaat om je verder te verdiepen in de Arduino. Deze cursus is gegeven op januari 2023 in de kantine van de AV de Glasbaars.

Op deze pagina vind je naast het beperkte naslag werken ook de oplossingen van de praktijk opgaven en programma’s die we tijdens de cursus hebben behandeld . Het korte naslagwerk moet je naast je eigen aantekeningen gebruiken, om een goed beeld te krijgen van de behandelde stof.