Display

De Phunit kan worden uitgebreid met een display unit, waarbij je aquarium waarden direct kunt aflezen. weergegeven. Ook dit is een WiFi component de unit ziet er als volgt uit:

Verbinden met je Wifi netwerk.

 1. Volg deze instructies om je display met je WiFi netwerk te verbinden.

Het Display

Op dit display is de volgende informatie af te lezen:

 1. De dag en tijd informatie.
 2. De huidige pH waarde.
 3. De huidige temperatuur.
 4. De groene led geeft aan dat er Co2 wordt gegeven(Co2 klep open)
 5. De rode led geeft aan dat er iets niet goed is.(bv geen WiFi netwerk of er is een alarm gedetecteerd)

Bij indrukken van de knop (langer dan 2 sec) kan er geschakeld worden tussen gedetailleerde informatie of compacte informatie.

De compacte informatie geeft alleen de pH waarde, temperatuur en dim waarde weer. De gedetailleerde informatie geeft op de onderste regel afwisselend het volgende weer:

 1. De Ph waarde.
 2. De ingevoerde KH waarde.
 3. De temperatuur.
 4. De berekende Co2 in mg/l
 5. Alarm informatie.
 6. Het ip adres phunit.