Aquarium Site

Web pagina phUnit

Deze pagina geeft je een overzicht van je aquarium waarden.

  1. De gemeten Ph waarde.
  2. De ingevoerde Kh waarde, welk bepaalt dient te worden met een KH druppel methode test.
  3. De berekende, uit de Ph, KH en temperatuur, waarde van de opgeloste CO2 in mg/l.
  4. De gemeten temperatuur in graden celsius.
  5. Wanneer er een alarm is geconstateerd zal deze zichtbaar zijn onder temperatuur in rood met knipperende wiite letters.
Alarm gedetecteerd